Hugues de Payns

 

  Az eddigi havatalos ismeretek szerint, a rendet feltételezhetöen , [az eddig  feltárt dokumentumokból kiindulva]  1118-ban vagy 1119-ben  alapithatták.[Vagy talán már jóval korábban?!] Már maga az alapeszme sem  mindenapi, mivel  az eredeti indoklás szerint "9" Lovag akart  védelmet nyújtani a szentföldre érkezö zarándokoknak!? De erröl majd  a késöbbiek folyamán, részleteseben fogok foglalkozni.

  A német biográf iró "August Neander",aki pl: Szent Bernát életével igen behatólag,foglalkozott , ezen kivül nemzetközileg elismert Egyháztörtészész,régebbi kutatásaiban emliti meg, hogy maga a Rend már 10 évvel korábban is létezhetett. Azonban az alapszabály  mint olyan még nem volt kidogozva, és  szinte a félhomályban tevékenykedtek, igaz nagyon alacsony létszámban.

  

"RABBI RASHI"

De ki is ez a Rabbi, aki a ebben az oly fontos eseményben talán nem is kis szerepet játszik? Szül: 1040-ben Troyes városában ami Champagne Megye föszékhelye volt "anno domini"! Meghalt 1105-ben.

 "Champagne"  Grófság XI.-.XII. század.

  Akkor induljunk vissza az idöbe, és kezdjük a  történetet egészen az alapjaiban megvizsgálni..

Rabbi Rashi- Troyesböl, kortársa ,tanácsadója, szellemi

társa volt Hugo de Champagne, grófnak abból az

idökböl ahová a szálak visszavezetnek.Mint az akkori

rabbik többsége, ö is úgy gondolta, hogy a"Frigyláda"

 [meg sok más dokument]egy titkos barlangban  a Templom-hegy  alatt van elrejtve.

 

    

     

1099-ben a kereszteslovagok meghódították Jeruzsálemet. E hódítás nélkül a  lovagrend valójában sohasem alakulhatott  volna meg! Gottfried von Bouillon, [az elsö keresztes háború seregeinek fövezére] akit meglepetés szerüen királynak választanak, azonban saját kérésére csak átmenetileg tölti be eme státuszt.Igazi célja- terve a "Szent sír védelmezöje és örzöje" titulus.[Ennek majd késöbbiekben lesz jelentösége] Gottfried aki székhelyét a Sion hegyén alakitja ki, és egy olyan helyen kezdeményezi "Notre Dame du Mont de Sion“ apátság felépitését ahol az Utolsó vacsora terme vagy Cenákulum található. Egy nagyrészt 1214. századi épület elsö emeletén található gótikus stílusú teremröl van szó a jeruzsálemi Óváros falain kívül.[ A keresztény hagyomány szerint ezen a helyen fogyasztotta el Jézus Krisztus az utolsó vacsorát apostolaival.] Az izraeli régész és építész, Jacob Pinkerfield 1951-ben végzett ásatásai rámutattak, hogy a templom eredeti padlója az elsö zsidó keresztények által épített zsidó-keresztény zsinagógára utal. Két keresztény feliratot talált, amelyek közül az egyik azt mondja: „Ó Jézusom, hogy élni fogok, Uram, te mindenségben uralkodó.” Az ásatások azt is feltárták, hogy a Tóra tartására szolgáló fülke nem a templom felé irányult, hanem ehelyett  direkt modon rámutatott a Szent Sír templomára. Vajon Jézus és a késöbbi zsidó keresztények ezt a helyet választották-e ki: Dávid király sírja és annak királyi, dinasztikus származására gondolva? Mindenesetre, Eusebius egyházi élenjáró 312-ben megerösíti, hogy Jézus itt több alkalommal is megfordult..A názáretinek nevezett zsidó keresztények körülbelül 66. év tájékán menekültek Pellába a rómaiak elleni zsidó felkelés elől, ahol Jézus  keresztre feszítése előtti utolsó hónapokat a a názáreti közösséggel töltötte. Jeruzsálem elpusztítása után, a 70.évben Alexandria pátriárkája Euthychius (896-940) szerint Vespasianus császár 4. évében megengedték,  ami körülbelül 73-ban vagy 74-ben lehetett, hogy visszatérjenek vezetöjük, Simon Bar Kleopha  vezetése  alatt, hogy újjáépíthessék romos zsinagógát. A názárenésokat  Ebionitáknak is  hívták, ami "szegények" jelent. A bibliai tudós és régész, Bargil Pixner, a bencés szerzetes szerint az épület, amelyben az utolsó vacsora zajlott, a Zsidó-Keresztény Zsinagóga volt, a názáreiak székhelye. Mark Bar evangélista szerint Simon Bar Kleopha Jézus testvére volt, ahol Kleopha vagy Klopas pedig József, Jézus atyjának testvére volt. Simon átvette az egyházat, miután Jákóbot, az "igazlelküt" és Jézus testvérét 62-ben meggyilkolták- Jézus, Jakobusz és Simon tehát a Dávid királyi dinasztia véréhez tartoznak Epiphanius püspök szerint ez a dinasztia Jézus utolsó megmaradt testvére, József Simon vértanúsága után folytatódott..Jézus vér rokonságával kapcsolatos "desposyni " [vérrokon avagy az Úrhoz tartozó-k]egyéb dokumentjai részben fennmaradtak. Malachi Martin ír föpap  arról számol be, hogy 318- létrejött egy  találkozó"Desposynik" és a pápa [Szilveszter] között. A  követelések közöt olyan elvárások voltak mint például-Jeruzsálemi, az Antiókiai, az Efezusi és az Alexandriai  görög püspökök eltávolitás, pótolva az ugynevezett-Desposyni- személyek által.,  a jeruzsálemi anyaközösség anyagi feltételének biztosítása, a szombat [Sabbat] és más egyházi ünnepnapok  újbóli bevezetése...stb..Sylvester pápa  a feltételeket nem fogadta el, kategorikusan elvetette, ezenkivül Rómát új anyanegyháznak nyilvánította, és az eddigi hivatalukat betöltö görög püspökök elfogadását -tiszteletben követelte!.