• Weboldalam értelme és célja:Megkísérlem  konkrét és bizonyitott tényekkel kifejezésekkel leírni, és megértetni a fenti témát, amit
  • idonként a "fantázia-hazugság" jelzökig gerjesztenek. Elörebocsájtom, hogy laikusoknak szánom az
  • alábbi oldalakat hiszen a szaktörténet irás ismeri  a legendás Templomosrend  eddigi feltárt és feldolgozott anyagait.
  • Annak reményében hogy munkám nem hiábavaló, kivánok mindenkinek értelmes-kellemes idötöltést a sorok olvasása közben.
  • Webmaster: Emmerich de Aquincum az O.S.M.T.H. Lovagrend tagja

 

 

 

  • "Esküszöm,  szent esküm, hatalmam és életem a hit rejtélyeiben jelenlévö Isten vallomása védelmében. Esküszöm és engedelmeskedek a Rend nagymesterének. Ha a szaracénok megtámadják a keresztény földeket, átmegyek a tengeren, hogy felszabadítsam testvéreimet. Karom segítsége a gyülekezetnek és a királyoknak tartozik a pogány urak elleni küzdelemben. Ha az ellenségeim háromnál nem többen vannak, harcolok ellenük, és soha sem fogok gyáván megfutamodni,  és segítség nélkül is harcolok velükszemben, ha az ellenségeink hitetlenek "

 

 

 

Igy hangzik az eskütétel szövege a Templomoslovagoknak ,amikor a Lovagrend :"Krisztus és Salamon Templom Szegény Lovagjai," alapitva lesz. Ezzel az alapitással  [1118-ban vagy 1119 -ben]az emberiség történetének egyik legérdekesebb, és rejtélyes fejezete kezdödik!